תנאים

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר הם אותם מדיניות ותנאים של חברת Netolink, לפי השינויים המותאמים לאתר זה.

בנוסף לאמור לעיל, חלים הוראות נוספות להלן:

האתר עשוי להציג מידע ותכנים נוספים באותו עמוד בו מופיע התוכן הראשי, האירוע או יום המועד המיוחד. מובהר בזאת כי אין בהצגת מודעות או פרסומות משום פגיעה כזו או אחרת ברגשות או בזכויות של המשתמש, ואף לא בכוונה או ברצון לעשות כן. אנחנו מכבדים זאת, היה ואדם נפגע כתוצאה מכך, אנחנו נבקש ליידע אותנו כדי שנוכל לטפל בעניין. יש לעשות זאת דרך עמוד יצירת קשר באתר החברה.