שעון קיץ בישראל

רוצים לדעת מתי שעון קיץ בישראל? צריכים לקבל מידע על התאריך המדוייק ביותר? העמוד הזה נותן לכם את התשובה המדוייקת ביותר. אם אתם רוצים לדעת מתי יש את המועד הזה, מתי הוא יוצא – כאן תקבלו את המידע.

שעון קיץ משמעו קביעה או הזזה או החלפה של תזמון שעות היממה למשך תקופה מסויימת, בדרך כלל בחודשי עונות אביב עד סתיו, בשונה מזמן האוניברסלי המתואם. שעון קיץ מתבטא בעיקר בהזזה של שעה אחת קדימה ביחס לזמן האוניברסלי ובסיומה מחזירים שעה אחת אחורה (שעון חורף).

המטרה העיקרית של הזזת שעון קיץ היא להביא לחפיפה גדולה יותר של שעות הפעילות של בני אדם עם שעות אור יום טבעי – כך בעצם חוסכים יותר בחשמל ואנרגיה. יש טענות שסותרות זאת.

תאריכי שעון קיץ בישראל

שעון קיץ בישראל מתקיים תמיד בין יום שישי שלפני יום הראשון האחרון של חודש מרץ בשעה 02:00 לבין יום ראשון האחרון של חודש אוקטובר בשעה 02:00. המועד מתקיים בכל שנה.

במועד התחילה של שעון הקיץ (ביום שישי) מעבירים את השעון שעה אחת קדימה משעה 02:00 לשעה 03:00.

הנה התאריכים:

 • שעון קיץ 2030 – יום שישי 29.03.2030 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 27.10.2030 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2029 – יום שישי 23.03.2029 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 28.10.2029 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2028 – יום שישי 24.03.2028 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 29.10.2028 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2027 – יום שישי 26.03.2027 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 31.10.2027 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2026 – יום שישי 27.03.2026 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 25.10.2026 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2025 – יום שישי 28.03.2025 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 26.10.2025 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2024 – יום שישי 29.03.2024 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 27.10.2024 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2023 – יום שישי 24.03.2023 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 29.10.2023 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2022 – יום שישי 25.03.2022 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 30.10.2022 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2021 – יום שישי 26.03.2021 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 31.10.2021 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2020 – יום שישי 27.03.2020 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 25.10.2020 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2019 – יום שישי 29.03.2019 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 27.10.2019 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2018 – יום שישי 23.03.2018 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 28.10.2018 בשעה 02:00.
 • שעון קיץ 2017 – יום שישי 24.03.2017 בשעה 02:00 ועד יום ראשון 29.10.2017 בשעה 02:00.